Bây giờ tôi chỉ mặc đồ lót. Dương vật cứng ngắc trong quần lót của tôi. Tôi bắt đầu mở sari của cô ấy, nhưng Mamiji không cho tôi mở. Sau đó, tôi xoay sở để lấy tay cô ấy ra và tôi cởi saree ra khỏi váy lót, nhưng saree chỉ tuột ra khỏi váy lót. Toàn bộ saree đã không được tách ra khỏi cơ thể của cô ấy. Bây giờ thay vì cởi toàn bộ sari, tôi bắt đầu cởi váy lót của cô ấy. Anh dùng hết sức nắm chặt chiếc váy lót. Ở đây cũng vậy, tôi đã rất cố gắng để mở chiếc váy lót của cô ấy, nhưng cô ấy không cho mở. Sau đó, tôi đã kéo mạnh và đặt nada Mở gói từ tay cô ấy, tôi ngay lập tức mở nada của chiếc váy lót ngay khi tay cô ấy được gỡ ra.

Xếp hình tư thế 69 cùng với bạn gái đít to

Xếp hình tư thế 69 cùng với bạn gái đít to