Cho đến tối, chúng tôi chỉ cười và cười cho qua thời gian. Trong khi chơi, tôi để mắt đến núm vú của Phúc. Tuổi thanh xuân trong trẻo của cô ấy nhiều lần nói với tôi rằng hãy chiều chuộng tôi. Không biết tại sao ngay cả Phúc cũng cứ cười với tôi hết lần này đến lần khác. Sau bữa tối, tất cả chúng tôi đều bận nghịch điện thoại. Tất cả chúng tôi ngồi xuống và nói chuyện một lúc sau đó. Các cô chú cũng buôn chuyện với chúng tôi. Sau đó là thời gian đi ngủ. Chúng tôi bắt đầu đi ngủ. Tối nay chúng tôi phải ngủ chung phòng vì hôm qua Phúc và Thanh đã ngủ với dì của họ còn tôi ở trong phòng Thanh với chú tôi. Rất có thể, tôi không thể cưỡng lại việc nói với Thanh về chudai của Phúc. Mai là một người bạn tốt của tôi.

Vợ dâm tìm cảm giác lạ với đồng nghiệp của chồng

Vợ dâm tìm cảm giác lạ với đồng nghiệp của chồng