Tranh thủ địt mẹ của bạn lúc cô ấy đi vắng. Đột nhiên mẹ bạn cương quyết bước vào và ôm chầm lấy tôi nói: – mày sai rồi thằng khốn chúng ta là ba con điếm và tao muốn ăn con cặc của mày thằng chó đẻ. Ngay sau đó, anh ta quỳ xuống và bắt đầu cởi khuy quần của tôi, anh ta đưa nó xuống cổ họng, anh ta không ngừng mút lấy nó. Tôi chỉ lấy nó ra một lúc để nói với bạn – nhìn những con chó cái, Bạn (cô ấy đang ám chỉ em gái của bạn) ăn mông của cô ấy, đi nào, bạn còn chờ gì nữa và bạn (cô ấy đang ám chỉ bạn) hãy bú nó với tôi- Bạn tham lam ăn trứng của tôi gần như bạo lực trong khi cô ấy ăn con cu của tôi. Em gái của bạn sẽ không ngừng đưa lưỡi vào lỗ của tôi và sau đó đi khắp khe của tôi. Chúng tôi cứ như vậy một lúc cho đến khi tôi giật tóc mẹ bạn, người vẫn còn mặc quần áo, và đẩy mẹ vào tường

Tranh thủ địt mẹ của bạn lúc cô ấy đi vắng

Tranh thủ địt mẹ của bạn lúc cô ấy đi vắng