Thưởng nóng cho cậu nhân viên xuất sắc. Tôi không ngừng nghĩ về con trai mình và “giáo dục giới tính” của nó. Tôi thừa nhận rằng chủ đề này làm tôi phấn khích. Này, Jóse, những gì chúng ta đã nói vào ngày hôm trước ở bãi biển… Tôi thực sự xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nói những gì mình đã nói… Ý tôi không phải thế, và tôi cũng đã nói với bạn rằng đó là một lời khen… Ý tôi là giáo dục giới tính của bạn. Tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng là bạn phải biết một số điều… Được rồi, khi tôi quay lại lớp học, tôi sẽ hỏi họ. Tôi không nghĩ rằng trong trường học của một linh mục, họ sẽ cho bạn biết cách sử dụng bao cao su, hoặc cách sử dụng bao cao su. thuốc trong trường hợp con gái… Mẹ… Nghe này, xin hãy ủng hộ. Hãy cho tôi biết bạn biết gì về tình dục.

Thưởng nóng cho cậu nhân viên xuất sắc

Thưởng nóng cho cậu nhân viên xuất sắc