Thích thầm bạn thân của người yêu. Ngày tốt, chetito Cậu đang làm gì trước mặt tôi vậy? Anh ây vưa nhin tôi. Chuột có ăn lưỡi của bạn không? Không có gì. Chà, hôm nay chúng ta sẽ chơi giao dịch im lặng. Tôi đã xuống nước. Anh ta tiến tới và té nước vào tôi. Tôi không làm hay nói bất cứ điều gì. Anh ấy lại té nước vào tôi lần nữa. Tôi vẫn như cũ. Lại. Sau đó tôi đã phản ứng. Tôi tóm lấy con cặc của anh ấy nhưng không còn chiếc quần đùi nào nữa. Tôi không nhận ra mình đang khỏa thân. Tôi buông tay nhanh hơn ngày trước. Anh nắm lấy tay tôi và đặt vào cặc anh: Làm xong việc hôm qua đi. Không. Tôi lại rút tay ra. Anh ta đặt nó trở lại con cặc đã đứng sẵn của mình. Lần này anh không buông ra. Anh ấy bắt đầu giật mạnh bằng tay tôi. Tôi cố gắng rút nó ra, thậm chí tôi còn bóp chặt cặc anh ấy nhưng anh ấy nhìn tôi một cách dữ tợn.

Thích thầm bạn thân của người yêu

Thích thầm bạn thân của người yêu