Đúng, nhưng sự thật không phải là bởi vì về điều đó mà anh trai tôi Javier không thể nhìn thấy… Và Ale nói: Có thể không, nhưng đó là điều an toàn nhất, anh trai tôi, Jorge đã không nói gì cả… Tôi nghĩ anh ấy không thích ý tưởng về thủ dâm trước mặt chúng tôi như anh ấy nghĩ… hoặc bất cứ ai biết. Anh trai Javier của tôi nói rằng anh ấy sẽ chơi với những người anh em họ khác trên chiếc ghế dài và anh ấy rời đi ngay lập tức… Anh họ Ale của tôi nói với anh ấy: Cảm ơn sự đóng góp của bạn Javier… và anh ấy nói: Vâng, không sao đâu… và anh ấy đi xuống cầu thang… chúng tôi đều là phụ nữ với anh trai tôi. Anh trai tôi đứng dậy và nói: Anh đi đây… sau đó em họ Ale của tôi lại đỡ anh ấy ngồi xuống và nói: Làm ơn đi anh họ!!

Rủ cô bạn thân đến nhà để dạy em trai làm tình

Rủ cô bạn thân đến nhà để dạy em trai làm tình