Phát hiện nữ trưởng phòng là nhân viên Massage. Frank: đừng biện minh chúng ta, chúng ta là người lớn Không? Điều gì vừa xảy ra, đã xảy ra, tại sao? Ai biết được, tôi chỉ biết chuyện gì đã xảy ra…. Caro: sự thật là tôi không có ý gì với Frank, nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, tôi đã thấy bạn và… Frank: Tôi nói với bạn rằng không có gì xảy ra… Tôi chỉ yêu cầu bạn Tôi không ở lại đây…. Caro: chắc chắn rồi, đừng lo, tôi cũng hỏi bạn như vậy… nhưng Frank… Frank: không vấn đề gì, bình tĩnh ….. Caro: để tao nói chuyện với a…. Frank: sao vậy? Sao mày lại giận? Thái độ của nó làm tao phát hoảng, tao đang cố làm cho nó bớt lo lắng, để nó khỏi lo t cảm thấy tồi tệ như tôi đang cảm thấy…… im lặng…. Anh ấy nói với tôi: hãy để tôi nói và đừng ngắt lời tôi, ok, bạn có thể nói chuyện sau.

Phát hiện nữ trưởng phòng là nhân viên Massage

Phát hiện nữ trưởng phòng là nhân viên Massage