Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang câu chuyện! Dimpy nức nở trong điện thoại và nói – Kim, anh đưa em đi Mumbai vài ngày, em không muốn ở lại đây. Tôi nói – tốt, tôi sẽ sắp xếp một số. Sau đó, bạn rời đi. Nói rồi tôi cúp máy. Dimpy là một phụ nữ rất đơn giản. Nhưng chồng cô ấy, chú Ajay của tôi, hay uống rượu say và không thể chăm sóc Dimpy chu đáo. Bây giờ tôi bắt đầu nghĩ đến việc đặt Dimpy Đi đến Mumbai. Thành thật mà nói, tôi yêu anh ấy. Tôi đã phát điên về âm hộ của cô ấy. Có một cơn say trong âm hộ của cô ấy. Bây giờ, đưa một người phụ nữ đến Mumbai, và bạn cũng có thể cho rằng cô ấy cũng cần một ngôi nhà và tài khoản chi tiêu của cô ấy vẫn tách biệt. Ngoài ra, anh còn có hai người con. Để tôi nói cho bạn biết, cha tôi đã mất và mẹ tôi là một giáo viên.

Phát hiện nữ đồng nghiệp thường xuyên coi phim khiêu dâm

Phát hiện nữ đồng nghiệp thường xuyên coi phim khiêu dâm