Sau đó, tôi nghe thấy âm thanh của ai đó đang đến. Cả hai chúng tôi nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm quần áo của mình để ít nhất có thể che đậy đồ đạc của mình, nhưng vô ích. Họ đến phòng của chúng tôi. Nhân vật vĩ đại này không ai khác chính là Tiến sĩ Arun Kumar Jha. Anh ấy có một hiệu thuốc trên phố đối với tôi. Thấy cả hai chúng tôi đều trần như nhộng, anh hiểu ra mọi chuyện. Rốt cuộc, anh ấy đã có năm mươi lăm năm kinh nghiệm trong cuộc đời mình. Thấy tôi, anh ấy nói một cách rất hài hước – Mehta ji một mình? Đã có rất nhiều niềm vui … bạn cũng nhớ chúng tôi.

Nàng dâu hư hỏng thích trêu đùa với bố chồng

Nàng dâu hư hỏng thích trêu đùa với bố chồng