Mở tiệc trong rừng cùng em. Bố cậu có dạy cậu không? —Ừ, ông ấy dạy tôi vì tôi là con trai ông ấy. Gabriel phi nhanh con ngựa cái của mình tới mấy cái cây phía trước, khá xa các ngôi nhà và hét to bảo tôi đi theo anh ta. Tôi dùng cựa thúc ngựa và phi đi, theo sát Gabriel. Khi chúng tôi tới chỗ hàng cây, Gabriel xuống ngựa và bảo tôi ngồi cạnh anh ấy, dưới chân một cái cây. Tôi ngồi cạnh anh ấy, sau khi buộc dây ngựa vào cành cây. Có một mối quan tâm đặc biệt nào đó dành cho Gabriel, nhưng anh ấy đã che giấu điều đó bằng cách kẹp một ít cỏ giữa các ngón tay và chơi với nó như thể mọi thứ khác không đáng được quan tâm nhiều đến vậy. —Cha bạn giải thích về giới tính với bạn như thế nào? “Đang làm,” tôi trả lời mà không đi sâu vào chi tiết.

Mở tiệc trong rừng cùng em

Mở tiệc trong rừng cùng em