Điệu nhảy của Yến Thư rất tuyệt. Cô uốn éo người, cúi đầu và lắc ngực chào… vừa múa cô vừa duyên dáng chuyền ly rượu vào tay tôi. Tất cả đều tuyệt vời đến nỗi bất cứ ai cũng sẽ phát điên vì nó. Một số lời bài hát cùng nhau tạo thêm hứng thú cho điệu nhảy đó. Kiểu như “không có màn che thì làm sao, không có màn che của Chúa thì làm sao, giấu người đời làm gì… có tình yêu thì sợ gì”. Hôm nay lòng người rối ren, thậm chí cả thế gian cũng có thể giết người. Lời bài hát cứ trở nên hoang dã hơn. Ca hát, nhảy múa và uống rượu tuyệt vời tiếp tục. Sau đó, bài hát kết thúc và Yến Thư đến gần tôi và nhảy lên người tôi. Tôi cũng noi gương vua già, tặng ông một sợi dây chuyền vàng, ông cũng đeo. Tất cả chúng tôi đều cười trước hành vi của tôi.

Mẹ bán thân để kiếm tiền phẫu thuật cho con trai

Mẹ bán thân để kiếm tiền phẫu thuật cho con trai