Suman – điều đó cũng sẽ xảy ra, trước tiên hãy nói cho tôi biết những gì còn dang dở vào ngày hôm đó. Chuyện gì đã xảy ra với bà Kalu-Ji. Tôi đã nói với bạn tất cả về Chandni. Suman – Không, bạn nói bạn chỉ làm mầm một lần và sau đó không có cái nào. Vậy thì tại sao lại thế này… Nói đầy đủ đi. Kalu- Nào thưa bà, đã đến lúc chúng ta phải đi… trước khi quá muộn. Suman – không, tôi muốn biết… bạn là cái quái gì vậy? Tôi cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra mà bạn không nói? Kalu hiểu rằng Suman này sẽ không đồng ý. Tất cả điều này phải được nói ra. Kalu- Chà, bạn muốn nghe nó … thì cứ làm đi. Mắt tôi dán chặt vào một nụ hoa.

Mây mưa cùng cô em vợ vú to dâm đãng

Mây mưa cùng cô em vợ vú to dâm đãng