Kỹ năng thổi kèn của cô giáo chủ nhiệm. Điều tiếp theo “chắc chắn tôi sẽ làm như với con búp bê mà tôi nghĩ”. Cô ấy cầm lấy và bắt đầu xem xét và vuốt ve nó, tôi không thể chịu đựng được nữa và tôi bảo cô ấy hãy làm cho tôi một chiếc áo khoác, cô ấy nói cho tôi biết đó là gì, tôi đã giải thích cho cô ấy và cô ấy đã làm như vậy khi tôi không thể chịu đựng được. nữa, cô ấy định đi chơi và khi cô ấy bảo tôi đi chơi đó? Tôi bắn tinh lên người dì, dì chộp lấy lau mặt khi chúng tôi chuẩn bị bắt đầu lại thì có tiếng cửa… là dì tôi, dì bảo tôi mặc quần áo vào tiếp đãi dì, tôi nhanh lên. tôi kéo quần lên và hết mức có thể, tôi đi ra ngoài và mua vui cho cô ấy bằng một số câu hỏi như thể bạn bè của tôi đã ở ngoài, cô ấy trả lời mọi thứ và sau đó anh họ của tôi đi ra và tôi chào tạm biệt và tôi rời khỏi đó với lý do đi với bạn bè.

Kỹ năng thổi kèn của cô giáo chủ nhiệm

Kỹ năng thổi kèn của cô giáo chủ nhiệm