Một lúc sau, tôi rơi vào miệng anh. Tôi ấn đầu anh ấy vào âm hộ của tôi và anh ấy uống bất cứ thứ gì chảy ra từ âm hộ của tôi. Bây giờ tôi cũng phải uống nước trái cây của nó. Anh muốn cô rút cặc anh ra. Tôi cũng rất sợ rằng mẹ tôi sẽ không đến. Vì vậy, tôi bảo anh ta tháo xích và lấy con cặc ra. Anh ta cởi xích và loại bỏ con cặc. Tôi bắt đầu mút con cu của anh ấy, ngậm lấy nó trong miệng. Tôi có rất nhiều niềm vui bú tinh ranh. Một lúc sau anh ấy cũng rơi vào miệng tôi và tôi uống hết tinh dịch của anh ấy. Tôi rất thích uống tinh dịch của Rahul. Sau đó, Rahul về nhà. Hai ngày sau, Rahul nói với tôi rằng bố mẹ anh ấy đi vắng hai ngày.

Không thể kiềm chế trước cháu gái ngọt nước

Không thể kiềm chế trước cháu gái ngọt nước