Giúp chị chụp hình và được đền đáp. Dì tôi muốn biết tôi còn trinh hay không! Tôi biết chính xác những gì tôi phải trả lời, bởi vì, ngoài sự thật, ý tưởng về một cô gái trẻ còn trinh và một người phụ nữ trưởng thành là tưởng tượng số một của tôi: -Tita, tôi không biết phải nói gì với bạn… chà… sự thật là ngay cả Không…; Tôi đã ở với các cô gái và chúng tôi đã hôn nhau, và với một số chúng tôi thậm chí còn chạm vào nhau, nhưng tôi chưa bao giờ ngủ với họ – Juan, bạn biết gì không? những gì xảy ra với bạn… ít nhiều gì sẽ xảy ra với tôi… -TRIUMPH! Anh ấy định nói cho tôi biết bí mật của anh ấy, bí mật thực sự, bí mật mà không ai biết! -…ai cũng nghĩ em như vậy, tính em như vậy là để thỏa mãn bác anh… cũng đúng một phần chứ không phải trăm phần trăm.

Giúp chị chụp hình và được đền đáp

Giúp chị chụp hình và được đền đáp