Cha của Meeta tên là Birju. Tuổi của anh ta khoảng 45 tuổi. Anh ta nghèo và có vẻ vô kỷ luật. Birju – đây là Mita Rani của tôi. Chúa ơi, chính ân huệ lớn lao của Ngài mà con có được một đứa con như vậy. Bạn ủng hộ tôi như thế nào trong cảnh nghèo khó và nợ nần của tôi. Geeta- Bapu, đừng lo lắng, chẳng mấy chốc toàn bộ khoản nợ của bạn sẽ được hoàn trả. Sulkhi – Này, những chuyện này sẽ tiếp tục xảy ra, hãy ăn trước đã. Sarju-Bapu, chuyện này sẽ tiếp diễn bao lâu nữa, tại sao bạn không nói chuyện với trưởng làng. Tính toán của chúng tôi là gì… hãy kiểm tra nó một lần. Chúng ta sẽ làm việc cho anh ta như một con bò tót trên báo chí như thế này trong bao lâu.

Em gái ngoan bướm đẹp được chịch lên đỉnh

Em gái ngoan bướm đẹp được chịch lên đỉnh