Địt em nhân viên vì giao nhầm Pizza. Thật là một hình phạt, huh? Tôi có thể nói rằng hình phạt này là khá táo bạo. isabella nói: Họ luôn dành cho tôi những hình phạt táo bạo nhất. Lúc đầu, ngây thơ như tôi, tôi không biết chính xác tại sao tôi muốn cô ấy ngồi như thế này, nhưng sau vài giây tôi nhận ra, nó chỉ đơn giản là để mọi người có thể thưởng thức phong cảnh nhiều hơn, ý tôi là, bạn có thể nhìn thấy thậm chí amidan… heh, heh… Hãy tưởng tượng, Mặc dù Isabel có tất cả lông mu, nhưng từ vị trí đó có thể nhìn thấy môi lớn của cô ấy, tôi sẽ nói rằng nếu không phải do tôi tưởng tượng thì cô ấy thậm chí còn hơi ẩm ướt phần của cô ấy. Tất cả những người đàn ông đều chết lặng… bạn có thể tưởng tượng tại sao. Jacobo đi theo, người biết trả lời câu hỏi, rồi Edith theo sau, người cũng biết cách trả lời.

Địt em nhân viên vì giao nhầm Pizza

Địt em nhân viên vì giao nhầm Pizza