Cô bé nghiện game và ông chú may mắn. Cô ấy nói rằng đúng như tôi nghĩ, rằng có nhiều lần Juan đã cố gắng chạm tay vào cô ấy nhưng anh ấy không để quần áo bên dưới. , và rằng anh ấy chỉ cho phép anh ấy Phía trên quần áo. Và với khuôn mặt sốt, mà tôi chưa từng thấy bao giờ, anh ấy khăng khăng yêu cầu tôi kể cho anh ấy nghe những trải nghiệm của mình. Tôi nghĩ nhanh và nói với anh ấy rằng tôi nên cho anh ấy xem một bộ phim mà anh ấy sẽ thấy mọi thứ anh ấy cần biết về tình dục. Mọi thứ đã thay đổi một chút khi anh ấy nói rằng anh ấy không dám xem những thứ như vậy, nhưng với một chút thuyết phục, tôi đã thuyết phục được anh ấy, đồng ý rằng trong khi chúng tôi xem, tôi sẽ giải thích chuyện gì đang xảy ra. Ngoài ra, anh ấy thích nó vì đây sẽ là một bộ phim nhẹ nhàng và không có gì kỳ cục.

Cô bé nghiện game và ông chú may mắn

Cô bé nghiện game và ông chú may mắn