Bị chị hàng xóm phát hiện trộm đồ lót. Anh họ tôi nói: Vâng, vâng. Sau đó, Edith nói thêm: Vì vậy, bạn thủ dâm như 3 lần một ngày, phải không? Và anh họ của tôi nói: Vâng, đúng vậy. Sau đó, Isabel nói: Chà, tôi sẽ tiếp tục. Và rồi em họ tôi thua cuộc và Jacobo hỏi Isabelo câu hỏi tương tự. Cô ấy trả lời rằng mỗi tuần một lần. Roberto cười và nói với anh ta: Tôi không tin bạn.. phải nhiều lần nữa, sau đó Isabel nói với Roberto: Tất nhiên, chỉ một lần, tôi không giống như bạn đồi trụy. Vì vậy, anh trai tôi nói với họ: Thôi, bây giờ đừng đánh nhau nữa, đây là một trò chơi, được chứ? Sau đó, họ im lặng và Jacobo tiếp tục trò chơi, người cũng không biết trả lời câu hỏi và Edith đã hỏi anh ta câu hỏi tương tự: Anh ta đã thủ dâm bao nhiêu lần? Anh ấy trả lời rằng mỗi ngày một lần.

Bị chị hàng xóm phát hiện trộm đồ lót

Bị chị hàng xóm phát hiện trộm đồ lót